Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na działalność związaną z rybołówstwem.

23 listopada 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel telefon: (58) 6750150 ogłasza przetarg pisemny na: dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej   na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2024 r. z (…więcej)

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę trzech miejsc na nabrzeżu Wyposażeniowym i Remontowym w Porcie Rybackim w Helu z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich.

23 listopada 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel telefon: (58) 6750150 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę trzech miejsc na nabrzeżu Wyposażeniowym i Remontowym w Porcie Rybackim w Helu z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń  do (…więcej)