Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na działalność związaną z rybołówstwem.

11 grudnia 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA” Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przyjęto ofertę firmy „Kubicki Mirosław – Baltic  Foods” Hel za zaoferowaną kwotę 2.150,00 zł  + VAT / miesiąc.

Zawiadomienie o wyborze ofert na dzierżawę trzech miejsc na nabrzeżu Wyposażeniowym i Remontowym w Porcie Rybackim w Helu z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich.

11 grudnia 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA” Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, że w wyniku zaproszenia do składania ofert Komisja przetargowa przyjęła oferty: na dzierżawę miejsca Nr 1  – ofertę firmy PAULA-FISH SJ Słupsk za kwotę 4.100,00 zł + VAT / (…więcej)

Zawiadomienie o wyborze ofert.

3 grudnia 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30 listopada 2018 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od (…więcej)