Zawiadomienia o wyborze ofert.

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERT

1. Na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu w sezonie letnim 2018.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23 marca 2018 r. wybrano oferty:

1)  na teren oznaczony na planie numerem  „1” o pow. 8 m2
     Barbara Berezowska, Władysławowo, za kwotę 7.000,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

2)  na teren oznaczony na planie numerem  „2” o pow. 12 m2
     Barbara Berezowska, Władysławowo, za kwotę 8.500,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

3)  na teren oznaczony na planie numerem  „3” o pow. 16 m2
     nie wpłynęły żadne oferty.

4)  teren oznaczony na planie numerem „4” o pow. 16 m2
     nie wpłynęły żadne oferty.

5)  teren oznaczony na planie numerem „5” o pow. 16 m2
     Jozef Benčik, Słowacja, za kwotę  12.200,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

6)  teren oznaczony na planie numerem „6”  o pow. 7,50 m2
     Barbara Berezowska, Władysławowo, za kwotę 9.000,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

7)  teren oznaczony na planie numerem „7” o pow. 10 m2
     brak ofert.

2. Na dzierżawę czterech kontenerów sanitarnych na okres od 01.06.2018 – 30.09.2018 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23 marca 2018 r. wybrano  ofertę:

Zofia Theil, Hel, za kwotę 24.000,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

3. Na najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60mw miesiącach lipiec – sierpień 2018 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23 marca 2018 r. wybrano  ofertę: 

JK PPHP Joanna Kurowska, Kielce – za kwotę 2.600,00 zł + VAT /miesiąc.

Print Friendly, PDF & Email