Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o. 

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac  pn. „Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym” wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową złożoną przez ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  „ARMED” Adam Ciscoń, 84-150 Hel za cenę:  netto 430 488,58 zł  brutto 529 500,95 zł.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email