Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”.

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”, informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

P.W. „EL-ROL”  Bojano, ul. Wybickiego 44, 84-207 Koleczkowo

za kwotę 180.000,00 zł  + VAT.

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki uczestnictwa w przetargu.   

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email