Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na działalność związaną z rybołówstwem.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA” Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przyjęto ofertę firmy „Kubicki Mirosław – Baltic  Foods” Hel za zaoferowaną kwotę 2.150,00 zł  + VAT / miesiąc.

Print Friendly, PDF & Email