Zawiadomienie o wyborze ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Rybackiego w Helu w sezonie letnim 2019.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28 lutego 2019 r. wybrano  oferty: 

Na nieruchomości gruntowe – tereny po byłym CPN od strony drogi wewnętrznej:

  1. na teren oznaczony na  szkicu  numerem  „1” o pow. 20 m2ofertę Motyka Wojciech za kwotę 12.000 zł + VAT;
  2. na teren oznaczony na szkicu numerem  „2″ o pow. 20 m2ofertę Motyka Wojciech za kwotę 12.000 zł + VAT;
  3. na teren oznaczony na szkicu numerem  „3” o pow. 20 m2 – brak ofert.

Na nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cele  handlowe związane  z działalnością turystyczną  na okres czerwiec – sierpień:

  1. na teren oznaczony na PLANIE numerem  „1” o pow. 8 m2ofertę Drink Serwis Krystian Krawczyk za kwotę 7.100 zł + VAT;
  2. na teren oznaczony na PLANIE numerem  „2″ o pow. 12 m2ofertę Drink Serwis Krystian Krawczyk za kwotę 8.600 zł + VAT zł;
  3. na teren oznaczony na PLANIE numerem „ 5 ” o pow. 16 m2ofertę Jozef Benčik SŁOWACJA za kwotę 12.000 zł + VAT zł;
  4. na teren oznaczony na PLANIE numerem  „6” o pow. 7,50 m2ofertę Drink Serwis Krystian Krawczyk za kwotę 9.100 zł + VAT zł.

Na punkty numer: 3, 4, 7 – brak ofert.

Print Friendly, PDF & Email