Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nabrzeża o długości 170 mb usytuowanego na Falochronie Zachodnim na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 czerwca 2019 r., wybrano ofertę firmy „Żegluga Gdańska –  Sp. z o.o. Gdańsk” za kwotę 75.510,00 zł + VAT.

Print Friendly, PDF & Email