Internetowa ankieta dot. porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety, dotyczącej porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Badania mają charakter naukowy i są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu COMPLETE. Uzyskane na podstawie Państwa odpowiedzi wyniki, posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału.

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl

COMPLETE – projekt flagowy dla regionu Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: październik 2017- wrzesień 2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) i środki własne (15%)

Partner wiodący: Kotka Maritime Research Association – Finlandia

Partner z Polski: Uniwersytet Gdański

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska w wodach balastowych oraz na kadłubach statków handlowych i łodzi rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jaki i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

Projekt COMPLETE jest realizowany przez 12 instytucji partnerskich z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, którzy współpracują z 23 organizacjami stowarzyszonymi ze wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, w skład których wchodzą instytucje badawcze, ministerstwa transportu, gospodarki morskiej i środowiska, ich agencje, firmy prywatne związane z sektorem morskim (np. firmy żeglugowe i armatorzy statków), zarządy portów i organizacje pozarządowe, związki żeglarskie. Wśród partnerów Polskę reprezentuje Uniwersytet Gdański, natomiast wśród organizacji stowarzyszonych znajdują się: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Print Friendly, PDF & Email