Zawiadomienie o wyborze ofert.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w dniu 17 października 2019 r.  wybrano oferty:  

I. na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA w Helu o powierzchni ok. 1.000 m2 stanowiące części działek  o numerach: 497, 496  – KW Nr 27292; 181, 182, 183 – KW Nr 28289 na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na prowadzenie PARKINGU SAMOCHODOWEGO

ofertę:  Michał CISAK, Hel  za kwotę 100.002 zł + VAT / rok.

II. na dzierżawę terenów gruntowych usytuowanych na działce Nr 572/5 w Porcie Morskim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

1. na teren  „A” o pow. 150 m2
ofertę:  Firma Gastronomiczno-Handlowa LOBEJKO” Dariusz Lobejko Hel
za kwotę 60.600 zł + VAT a cały okres dzierżawy;

2. na teren  „B” o pow. 150 m2
nie wpłynęła żadna oferta

3. na teren „C” o pow. 180 m2
ofertę  „Firma Gastronomiczno-Handlowa LOBEJKO” Dariusz Lobejko Hel za kwotę 70.100 zł + VAT za cały okres dzierżawy.    

III. na dzierżawę terenów gruntowych o łącznej powierzchni 179m2 usytuowanych na działkach Nr 572/2 i Nr 572/4 w Porcie Morskim w Helu na okres od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r.

ofertę CAFE BULVAR Mariusz Kwiczala Hel za kwotę 130.000 zł + VAT
za cały okres dzierżawy.

IV. na dzierżawę nieruchomości położonych w Helu na okres od 01.2022 r. do 31.12.2031 r.  z przeznaczeniem na działalność usługowo-rekreacyjną – uzyskano cenę 210.000 zł + VAT / rok zaoferowaną przez HELKAMP S.C. Hel.


Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email