Zawiadomienie o wyniku przetargu pisemnego otwartego ogłoszonego na dzień 12 listopada 2019 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, że na przetarg pisemny na wykonanie prac remontowych  „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)” nie wpłynęły żadne oferty.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email