Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę jednego miejsca na nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim Helu o pow. 35 m2.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14 listopada 2019 r. na dzierżawę  jednego miejsca na nabrzeżu Wyposażeniowym w Porcie Morskim Helu o pow. 35 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie urządzeń do wyładunku ryb paszowych z jednostek rybackich (miejsce oznaczone na mapce nr „4”) na okres od 01.01.2020 r. 31.12.2022 r. – uzyskano cenę 6.500 zł + VAT / miesiąc zaoferowaną przez PAULA FISH Sławomir Gójdź sp. j. z/s w Słupsku.


Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email