Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu na wykonanie prac remontowych „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)”.

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego  na wykonanie prac remontowych „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków za cenę  232.119,00 złotych netto plus należny podatek VAT.

  1. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny oraz REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac remontowych „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)„
  2. Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac remontowych „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)„ informuję że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona jedna oferta.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email