Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 92 m2 położonej w granicach Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020 i 2021 (od maja do września).

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 27.02.2020 r.

wybrano  ofertę „PPHU Master Corp Krzysztof Sawiński”, Lubin, za kwotę 60.100,00 zł + VAT.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email