Paszport portowy – Związek Małych Portów Morskich.

AHOJ ŻEGLARZE!

Pragniemy zachęcić do wspaniałego przeżycia poznawania portów morskich, zrzeszonych w Związku Małych Portów Morskich.
Celem przygody jest zdobywanie przez jachty portów oznaczonych na mapie w paszporcie. Potwierdzeniem zdobycia kolejnego portu na mapie będzie jego pieczątka. Paszporty oraz pieczątki będą dostępne w biurach portowych.

Czytaj więcej na:
http://zmpm.pl/index.php/home-2

Print Friendly, PDF & Email