Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2 położonej na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel.

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
telefon: (58) 6750 150

ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2 położonej na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel (teren pomiędzy budynkiem Sieciarni a TAWERNĄ PORTOWĄ) stanowiącej część działki Nr 176/2 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe.


 

  1. Cena wywoławcza dzierżawy: 3.000 zł + VAT / miesiąc
    Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów
  1. Okres dzierżawy – od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku
  1. Cel dzierżawy – działalność handlowa
  1. wysokość postąpienia ustala się na minimalną kwotę 50 zł
  1. Przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA – Salka konferencyjna.

 Dzierżawca zobowiązany będzie do:

  • dbania o czystość i porządek na dzierżawionym terenie i wokół niego a w szczególności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych,
  • nie poddzierżawiania terenu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem (58) 6750150.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email