Rozdział III – Miejsca postojowe i miejsca wykonywania działalności gospodarczej

§10 – Miejsca postojowe.

1. Przepisy Portowe wydane przez Urząd Morski w Gdyni zabraniają dobijania do nabrzeży, pomostów, falochronów i innych urządzeń portowych oraz postoju przy nich statków bez zezwolenia ZPM Hel KOGA.
2. ZPM Hel KOGA wyznacza statkom stałe lub tymczasowe miejsca postojowe.
3. Stałe miejsce postojowe ZPM Hel KOGA wyznacza po złożeniu przez Użytkownika wniosku o wyznaczenie miejsca postojowego. Stałe miejsca postojowe umieszcza się w Planie Postoju.
4. Plan Postoju opracowany przez ZPM Hel KOGA uzgodniony z Kapitanatem Portu Hel z zaznaczeniem stałych miejsc postojowych stanowi element prawa miejscowego – Przepisów Portowych wydanych przez Urząd Morski w Gdyni.
5. Miejsce postojowe tymczasowe wyznacza na bieżąco Dział Administracji Portu ZPM Hel KOGA.
6. Miejsca postojowe mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać miejsca postojowego dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, przeładunku towarów bądź do innych celów, naruszających porządek portowy.
7. Użytkownik nie może zajmować innych miejsc postojowych niż wyznaczone mu przez ZPM Hel KOGA. W przypadku zajmowania innego niż wyznaczone miejsce postojowe Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłat, w wysokości określonej w Cenniku – ROZDZIAŁ IV, za obydwa miejsca postojowe: wyznaczone i faktycznie zajmowane miejsce postojowe.

§11 – Miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej ZPM Hel KOGA wyznacza po zawarciu przez Strony pisemnej umowy regulującej warunki udostępnienia miejsca.

Print Friendly, PDF & Email