Kontakt

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000283705, kapitał zakładowy 42.000.000 zł,

84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1

Tel./fax: Sekretariat: 058 6750150;

Księgowość: 058 6751281;

Administracja portu: 058 6750808
0-605-72-70-70

www.porthel.home.pl
e-mail : porthel@home.pl

NIP: 587-020-06-71
REGON: 000144408

Print Friendly, PDF & Email