Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”.

18 września 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o. ogłasza PRZETARG PISEMNY OTWARTY prowadzony w trybie art. 70 1 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn.: „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586″. 1. Nazwa i adres Organizatora / Zamawiającego: Zarząd Portu Morskiego Hel (…więcej)

Zawiadomienie o wyborze oferty.

17 sierpnia 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.  informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac  pn. „Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym” wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową złożoną przez ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  „ARMED” Adam Ciscoń, 84-150 Hel za cenę:  netto 430 488,58 zł  brutto 529 500,95 zł. Prezes (…więcej)