Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA
Spółka z o.o.
z siedzibą w Helu


zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000283705, kapitał zakładowy 42.000.000 zł,

84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1

Tel./fax: Sekretariat: 058 6750150;

Księgowość: 058 6751281;

Administracja portu: 058 6750808
0-605-72-70-70


www.porthel.home.pl
e-mail : porthel@home.pl


NIP: 587-020-06-71
REGON: 000144408

 


Copyright © 2009-2016 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
Design by Rusty  |   Liczba odwiedzin: