27.06.2017 r.
Informacja o wyniku przetargu ogłoszonego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu informuje, że ogłoszony na dzień 27 czerwca 2017 roku przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia
2017 r. nie doszedł do skutku z braku oferentów.20.06.2017 r.

Przetarg pisemny dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
 


Copyright © 2009-2016 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
Design by Rusty  |   Liczba odwiedzin: