26.10.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu otwartego ofertowego pisemnego na wykonanie robót pn."Remont nabrzeża Falochronu Południowego w Porcie Rybackim Hel”. (pdf)

23.10.2017 r.
Odpowiedzi na pisemne zapytania z dnia 20.10.2017 r. dot.: przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn.: „Remont nabrzeża Falochronu Południowego w Porcie Rybackim Hel”.

19.10.2017 r.
Odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 18.10.2017 r. dot.: przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn.: „Remont nabrzeża Falochronu Południowego w Porcie Rybackim Hel”.

18.10.2017 r.
Informacja o modyfikacja treści Regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn.: „Remont nabrzeża Falochronu Południowego w Porcie Rybackim Hel”.

Organizator informuje o modyfikacji treści Załącznika Nr 5 do Regulaminu.
W zakresie prac należy ująć wykonanie planu batymetrycznego oraz atestu czystości dna dla obszaru objętego tymi pracami.

12.10.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: przetargu otwartego ofertowego pisemnego na wykonanie robót pn. „Modernizacja przepompowni na Falochronie Zachodnim w Porcie Rybackim Hel”

11.10.2017 r.
Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac pn.: „Remont nabrzeża Falochronu Południowego w Porcie Rybackim Hel”.

26.09.2017 r.
Przetarg pisemny otwarty na wykonanie prac pn.: „Modernizacja przepompowni na Falochronie Zachodnim w Porcie Rybackim Hel”.

 


Copyright © 2009-2016 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
Design by Rusty  |   Liczba odwiedzin: