Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”.

10 października 2018 admin 0

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”, informuję, że w prowadzonym (…więcej)

Zawiadomienie o wyborze oferty.

17 sierpnia 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.  informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac  pn. „Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym” wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową złożoną przez ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  „ARMED” Adam Ciscoń, 84-150 Hel (…więcej)