Zawiadomienie o wyborze oferty.

17 sierpnia 2018 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o.  informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac  pn. „Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym” wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową złożoną przez ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  „ARMED” Adam Ciscoń, 84-150 Hel (…więcej)