Kontakt

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000283705, kapitał zakładowy 42.000.000 zł, 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1

Port/Marina: (58) 6750 808; 605 727 070
 
Sekretariat: (58) 6750 150, 603-540-900.
Księgowość: (58) 6751 281
Kadry i Płace: (58) 6750 722
 
www.porthel.home.pl
e-mail : porthel@home.pl
 

NIP: 587-020-06-71
REGON: 000144408

Print Friendly, PDF & Email