Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

  • administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1,
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • kontakt z Administratorem: telefon – (58) 6750150, adres email – porthel@home.pl
Print Friendly, PDF & Email