29.09.2016 r.

Przetarg pisemny na dzierżawę budynku byłego biurowca o powierzchni 625 m2 na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

czytaj..21.09.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu otwartego ofertowego pisemnego na wykonanie robót pn. „Remont nawierzchni Nabrzeży Remontowego i Wyposażeniowego wraz z wymianą odwodnienia liniowego” .

czytaj..25.08.2016 r.

Przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn.: „Remont nawierzchni Nabrzeży Remontowego i Wyposażeniowego wraz z wymianą odwodnienia liniowego”.

czytaj.. 


Copyright © 2009-2016 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
Design by Rusty  |   Liczba odwiedzin: