18.01.2017 r.

Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego z dnia 13 stycznia 2017 r.

Niniejszym uzupełniamy i korygujemy zakres zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji dla Pomostu postojowego w basenie wewnętrznym w Porcie Rybackim Hel.

Oferta cenowa dotyczyć ma opisanego zakresu stanowiącego etap wstępny przygotowania dokumentacji projektowej a nie jak napisano kompleksowej dokumentacji projektowej dla posiadanej przez Zarząd Portu Hel koncepcji wstępnej pomostu.

Zakres i zawartość przygotowanych w ramach zlecenia dokumentów powinna umożliwić w efekcie Zamawiającemu przygotowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego. Powinno więc zawierać również szacunkowy koszt wykonania i niezbędne uszczegółowienia koncepcji.
13.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Pomost postojowy w Basenie Wewnętrznym w Porcie Rybackim Hel”.


więcej..


 


Copyright © 2009-2016 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
Design by Rusty  |   Liczba odwiedzin: