Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”.

10 października 2018 admin 0

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac pn. „Wymiana linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej T-9585 do stacji transformatorowej T-9586”, informuję, że w prowadzonym (…więcej)