Zarządzenie Prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA w sprawie opłat na sezon letni 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
PREZESA ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO HEL KOGA
z dnia 05 kwietnia 2019 r.

Ustalam na sezon letni 2019 r. poniższe opłaty:

I. Jednorazowe opłaty dla odbiorców nie będących dzierżawcami Zarządu Portu za umożliwienie podłączenia:

 • energii elektrycznej – 180 zł + VAT,
 • wody i zrzutu ścieków – 180 zł + VAT.

II. Dzienne opłaty za punkty handlowe na terenach Zarządu Portu:

o pow. do 2m2
20,00 zł + VAT / dzień w miesiącach maj, wrzesień,
40,00 zł + VAT / dzień w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień.

o pow. powyżej 2m2 do 4m2
30,00 zł + VAT / dzień w miesiącach maj, wrzesień,
60,00 zł + VAT / dzień w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień.

III. Za wjazd i postój na terenach Zarządu Portu:

w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień:

 • autobusy (postój do 4 godzin) – jednorazowo 40,00 zł brutto,
 • wędkarze – jednorazowo 20,00 zł brutto,
 • nurkowie (postój do 8 godzin) – jednorazowo 20,00 zł brutto,
 • firmy dostawcze (postój do 1 godziny) – jednorazowo 20,00 zł brutto,
  za jeden miesiąc 140,00 zł + VAT
  za cały sezon (maj-wrzesień) 350,00 zł + VAT
 • firmy i osoby fizyczne będące dzierżawcami Zarządu Portu,
  jeden samochód 100,00 zł + VAT / miesiąc
  każdy następny 300,00 zł + VAT / miesiąc

IV. Przejazd melexów (opłaty pobierane od czerwca do sierpnia):

50,00 zł + VAT / melex w miesiącu czerwcu
75,00 zł + VAT / melex w miesiącach lipiec, sierpień

Print Friendly, PDF & Email