Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nieruchomości położonych w Helu na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r. z przeznaczeniem na działalność usługowo-rekreacyjną.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, że postępowanie przetargowe zakończono – bez wyboru oferty.

Print Friendly, PDF & Email