Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na przetarg: „Wykonanie prac remontowych – Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel”.

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

„Wykonanie prac remontowych – Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel” termin składania ofert zostaje przesunięty na 16 grudnia 2019 r. do godz. 1000.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na 16 grudnia 2019 r. godz. 1100.


Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email