Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na przetarg: „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)”.

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

„Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)” termin składania ofert zostaje przesunięty na 16 grudnia 2019 r. do godz. 1000.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na 16 grudnia 2019 r. godz. 1030.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email