Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu na wykonanie prac remontowych „Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel”.

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego  na wykonanie prac remontowych pn. „Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel” informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków za cenę 1.052.034,59 złotych netto plus należny podatek VAT.

  1. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny oraz REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac remontowych „Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel”.
  2. Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na wykonanie prac remontowych „Remont nabrzeża Falochronu Zachodniego w Porcie Hel” informuję że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona jedna oferta.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email