Zawiadomienie o wyborze ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 27.02.2020 r. wybrano oferty: 

I. Na nieruchomości gruntowe – tereny po byłym CPN od strony drogi wewnętrznej Portu na okres lipiec – sierpień:

1/ teren oznaczony na szkicu numerem  „1” o pow. 20m2
Ofertę Wojciech Motyka, Hel, za kwotę 10.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy

2/ teren oznaczony na szkicu numerem  „2″ o pow. 20 m2
Ofertę Mariusz Godlewski, Gdańsk,  za kwotę 13.600 zł + VAT za cały okres dzierżawy

3/ teren oznaczony na szkicu numerem  „3” o pow. 20 m2
Ofertę Mariusz Godlewski, Gdańsk, za kwotę 13.600 zł + VAT ca cały okres dzierżawy.


II.
Na nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cele handlowe związane  z działalnością turystyczną  na okres czerwiec – sierpień: 

1/  teren oznaczony na PLANIE numerem  „1” o pow. 8 m2
Ofertę Sylwia Jankowska Firma „Sylti”, Hel, za kwotę  12.599 zł  + VAT za cały okres dzierżawy.

2/ na teren oznaczony na PLANIE numerem  „2″ o pow. 12 m2
Ofertę Sylwia Jankowska Firma „Sylti” Hel za kwotę 31.999,99 zł + VAT zł za cały okres dzierżawy.

3/ na teren oznaczony na PLANIE numerem „3″ o pow. 16m2
Ofertę Sylwia Jankowska firma „Sylti” Hel za kwotę 19.699 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

4/ na teren oznaczony na PLANIE numerem „4″ o pow. 16m2
Ofertę Sylwia Jankowska firma „Sylti” ul. Leśna 12 D/11 Hel za kwotę 12.790 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

5/ na teren oznaczony na PLANIE numerem „5” o pow. 16 m2
Ofertę Jozef Benčik  SŁOWACJA za kwotę 12.300 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

4/ na teren  oznaczony na PLANIE numerem  „6” o pow. 7,50 m2
Ofertę Marcin Tubinis firma „Koralo.art” Hel  za kwotę 31.999 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

III. Na nieruchomość gruntową oznaczoną na PLANIE numerem „7″ o pow. 10 m2 na okres czerwiec – sierpień: brak ofert.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska        

Print Friendly, PDF & Email