Zawiadomienie o wyborze oferty na najem pomieszczenia magazynowego w budynku magazynu o pow. ok. 60m2 w miesiącach lipiec – sierpień 2020.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 27.02.2020 r.

wybrano ofertę: POJAZDY ELEKTRYCZNE Jarosław Kurowski, Kielce, za kwotę 2.700,00 zł + VAT / miesiąc.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email