Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Porcie Morskim w Helu na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 27 lutego 2020 r.

uzyskano cenę 205.000 zł + VAT zaoferowaną przez NOSALOWY DWÓR S.J. GACZOREK GRABOWSKA Zakopane.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email