Zawiadomienie o wyborze ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego w Helu w sezonie letnim 2020.

Nieruchomości gruntowe położone na Falochronie Zachodnim z przeznaczeniem na cele  handlowe związane  z działalnością turystyczną  na okres czerwiec – sierpień 2020 r.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 01.06.2020r. wybrano  oferty: 

1) na teren oznaczony na PLANIE numerem  „1”
Drink-Serwis Krystian Krawczyk za kwotę 7.001,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

2) na teren oznaczony na PLANIE numerem „2″
Drink Serwis Krystian Krawczyk za kwotę 8.501,00 zł + VAT za cały okres dzierżawy.

Na tereny  oznaczony na PLANIE numerami  3, 4, 6 i 7 – brak ofert.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

                                                                                                                     

Print Friendly, PDF & Email