Zawiadomienia o wyborze ofert.

23 marca 2018 admin 0

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERT 1. Na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu w sezonie letnim 2018. Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23 marca 2018 r. wybrano oferty: 1)  na teren oznaczony na planie (…więcej)