Zawiadomienie o wyborze ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego Hel z przeznaczeniem na stoiska handlowe na okres od 1 maja 2024 r. do 30 września 2024 r.

15 marca 2024 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przetargów ustnych  nieograniczonych  (licytacji) przeprowadzonych w dniu 14 marca 2024r. uzyskano ceny: za stoisko numer 1 –  25.000 zł + VAT  za cały okres dzierżawy zaoferowaną przez […czytaj dalej]

Zawiadomienie o wyborze oferty na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Portu Morskiego Hel na okres od 1 maja 2024 r. do 30 września 2024 r. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, handlową.

15 marca 2024 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14 marca 2024 r. uzyskano cenę 69.000 zł + VAT zaoferowaną przez „PPHU Master Corp Krzysztof Sawiński”. Prezes Zarządu Joanna Kosińska

Odpowiedź na pisemne zapytanie dot. przetargu na wykonanie zadania: Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel.

12 marca 2024 admin 0

Zamawiający zawiadamia, iż dnia 11.03.2024 r. wpłynęło pisemne zapytanie i wniosek firmy dotyczące wykonania zadania: Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel. Pytanie: Inwestor sugeruje zastosowanie podczas remontu nawierzchni betonu polimerowego. Prosimy o potwierdzenie, że inwestor zakłada zastosowanie PCC, […czytaj dalej]

Zawiadomienie o zmianie terminu przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na Bulwarze Morskim (od kasy jednostek NAUTIC w kierunku MARINY) o powierzchni 4 m2 .

5 marca 2024 admin 0

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki o nr 853/2 położonej na Bulwarze Morskim (od kasy jednostek NAUTIC w kierunku MARINY) o powierzchni  4m2 Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2024 r. […czytaj dalej]

Odpowiedzi na pisemne zapytania firmy dot. przetargu na wykonanie zadania Remont linii cumowniczej w Porcie Hel – etap I.

4 marca 2024 admin 0

Zamawiający zawiadamia, iż dnia 01.03.2024 r. wpłynęły pisemne zapytania firmy dotyczące wykonania zadania: Czy Zamawiający dopuszcza inną metodę oczyszczenia powierzchni? np. przy użyciu hydromonitora tj. mycie wysokociśnieniowe, wodą do stopnia wskazanych w kartach technicznych systemów antykorozyjnych (wskazanych w postępowaniu). odpowiedź […czytaj dalej]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na Bulwarze Morskim (od kasy jednostek NAUTIC w kierunku MARINY) o powierzchni 4 m2.

1 marca 2024 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel telefon: (58) 6750 150; 603 540 900 ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej –  stanowiącej część działki o nr 853/2 położonej na Bulwarze Morskim (od […czytaj dalej]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego Hel z przeznaczeniem na stoiska handlowe na okres od 1 maja 2024 r. do 30 września 2024 r.

28 lutego 2024 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel telefon: (58) 6750 150; 603 540 900 ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na  dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego Hel z przeznaczeniem na stoiska handlowe na […czytaj dalej]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Portu Morskiego Hel na okres od 1 maja 2024 r. do 30 września 2024 r. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, handlową.

28 lutego 2024 admin 0

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel telefon: (58) 6750 150; 603 540 900 ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Portu Morskiego Hel na okres od 1 maja 2024 […czytaj dalej]