Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu na wykonanie prac remontowych „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)”.

30 grudnia 2019 admin 0

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego  na wykonanie prac remontowych „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)„ informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę firmy STRABAG (…więcej)

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na przetarg: „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)”.

3 grudnia 2019 admin 0

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego „Zabezpieczenie wewnętrznego odcinka Falochronu Zachodniego (w części nasadowej)” termin składania ofert zostaje przesunięty na 16 grudnia 2019 r. do godz. 1000. Termin otwarcia ofert (…więcej)