Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego Hel z przeznaczeniem na stoiska handlowe na okres od 1 maja 2024 r. do 30 września 2024 r.

za stoisko numer 4 uzyskano cenę 18.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy zaoferowaną przez Firmę Handlową Kornel Rodziewicz Hel.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email