Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania Antykorozyjne zabezpieczenie stalowej bariery ochronnej zlokalizowanej na Falochronie Zachodnim Wewnętrznym w Porcie Hel – Etap II oraz rozdzielnic elektrycznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie zadania: Antykorozyjne zabezpieczenie stalowej bariery ochronnej zlokalizowanej na Falochronie Zachodnim Wewnętrznym w Porcie Hel – Etap II (odc. od siedziby Zarządu Spółki do narożnika Falochronu i Nabrzeża Wyładunkowego) oraz rozdzielnic elektrycznych (3 szt.) wybrano wykonawcę HYDROMAT Christoper Bartkowski ul. Płocka 5 81-535 Gdynia za kwotę 78.873,17 zł +VAT.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email