Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: ConCraft Michał Rakowiec 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowa 5/4  za kwotę 187.990,40 zł + VAT. 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonym w postępowaniu przetargowym – najniższa cena.

  1. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny oraz Regulamin PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5  kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel.
  2. Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel informuję że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni na Falochronie Zachodnim w Porcie Hel informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email