Zarządzenie nr 7/2024 Prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek za dzierżawy i innych opłat w sezonie 2024.

Zarządzenie nr 7/2024 Prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek za dzierżawy i innych opłat w sezonie 2024.

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
PREZESA ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO HEL Sp. z o.o. w Helu
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie stawek za dzierżawy i innych opłat w sezonie 2024

Zarządzam co następuje:

§1

I. Dzienne stawki za punkty handlowe na terenach Zarządu Portu Morskiego Hel.

 1. punkty o pow. do 2 m2
  – 37 zł brutto / dzień w miesiącach maj, wrzesień,
  – 74 zł brutto / dzień w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień
 2. punkty o pow. powyżej 2 m2 do 4 m2
  – 52 zł brutto / dzień w miesiącach maj, wrzesień
  – 104 zł brutto / dzień w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień

II. Jednorazowe opłaty odbiorców nie będących dzierżawcami Zarządu Portu Morskiego Hel.

 1. za umożliwienie podłączenia energii elektrycznej – 250 zł brutto,
 2. za umożliwienia podłączenia wody i zrzutu ścieków – 250 zł  brutto

III. Opłaty za wjazd i postój na terenach Zarządu Portu Morskiego Hel.

Opłaty w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień:

 1. autobusy (postój do 4 godzin) – jednorazowo – 60  zł brutto,
 2. wędkarze – jednorazowo – 30 zł brutto,
 3. nurkowie (postój do 8 godzin) – jednorazowo 30 zł brutto
 4. firmy dostawcze (postój do 1 godz.)
  – jednorazowo – 25 zł brutto
  – za jeden miesiąc – 200 zł brutto
  – za cały sezon (maj-wrzesień) – 500 zł brutto
 5. firmy i osoby fizyczne będące dzierżawcami Zarządu Portu Morskiego Hel, armatorzy jednostek prowadzących przewozy pasażerskie w sezonie letnim z którymi zawarto umowy:
  jeden samochód – bezpłatnie,
  – każdy następny – 280 zł brutto / miesiąc

IV. Przejazd melexów przez tereny Zarządu Portu Morskiego Hel.

Opłaty pobierane od maja do września:
– 70 zł brutto / melex w miesiącu maju, czerwcu, wrzesień
– 100 zł brutto / melex w miesiącach lipiec, sierpień

Uwaga: do przejazdu przez tereny Zarządu Portu Morskiego Hel uprawnieni są wyłącznie przewoźnicy posiadający IDENTYFIKATORY melexów wydane przez Gminę Hel.

V. Powierzchnie reklamowe.

Opłaty w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – 100 zł brutto / m2 / miesiąc

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2024 r.


Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email