Zawiadomienie o wyborze oferty na najem pomieszczenia magazynowego w „Budynku magazynowym narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego” na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu zawiadamia, iż w wyniku przetargu ustnego   nieograniczonego (licytacji) przeprowadzonej w dniu 13 czerwca 2024 r. na najem pomieszczenia magazynowego w „Budynku magazynowym narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego”  na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.  uzyskano cenę 740,00 zł + VAT / miesiąc, zaoferowaną przez firmę  FHU Gaweł Aron Hel.


Prezes Zarządu
Joanna Kosińska

Print Friendly, PDF & Email